Превенция на насилието и агресията

Списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства:

Информация за същността на всеки един вид социална услуга:

Практически насоки, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и други критични ситуации:

Училище, предоставящо качествено образование