Виртуална класна стая

В ОУ“Даскал Димитри“ вече е реалност виртуална класна стая

ОУ „Даскал Димитри“, гр. Кюстендил е първото училище в община Кюстендил, което разполага с оборудвана виртуална класна стая, даваща възможност на педагогическите специалисти да подготвят електронни уроци и задачи за изпълнение от учениците. Виртуалната класна стая осигурява съвременно, модерно и иновативно обучение. Дава възможност за провеждане на занятия с таблет пред всеки ученик, с интерактивна дъска и други устройства. Целта на обучението е да демонстрира различни възможности за използване на технологиите и особеностите при тяхното прилагане.

Учителите и учениците имат възможност да:

-подреждат класната стая при използване на електронни устройства;
-пренасят виртуалната класна стая само за един учебен час;
-задават електронни домашни работи;
-разработват учебни проекти;
-създват междупредметни връзки чрез информационните технологии.

Училище „Даскал Димитри“, гр. Кюстендил кандидатства да бъде включено към списъка на иновативните училища към МОН, защото е едно от най- престижните в община Кюстендил, с възможности да подготви учениците си за успешна социализация и бъдеща реализация. Методите на преподаване в училището са по иновативен модел, свързан с приоритетно отразяване и прилагане на нови, рискови, разнообразни решения, подходи и стратегии, които  целят развитието на  инициативност, комуникативност, гъвкавост, поемане на отговорност, лидерство у учениците. Учителите имат свобода в избора на методи и средства на преподаване,  работят чрез самостоятелна мотивация, която предполага прилагането на иновативни идеи и гарантира  по-високи резултати на учениците.

Целта на ОУ „Даскал Димитри“, гр. Кюстендил е да създава нагласа за придобиване на знания и умения, необходими на децата и младите хора да учат цял живот, да се трудят и да проявяват високо гражданско съзнание; създава гаранция за качествено и съвременно обучение, успешно съчетаващо традиции и новаторство, стимулира развитието, творческите заложби и потенциала на всеки ученик.

Вижте снимки от откриването

 

Училище, предоставящо качествено образование