Пети клас

Основно училище „Даскал Димитри“ обявява за учебната 2019/ 2020 година прием на на деца и ученици, както следва:

Vа клас26 ученици;

Vб клас26 ученици;

Училищен план-прием:

Ред за изпълнение на училищния план-прием:


 

Екипът на училището очаква всички онези деца и ученици, които се стремят към призовите места в различните олимпиади, състезания, конкурси и национално външно оценяване, но и са готови да покажат и развият своите таланти и заложби в света на изкуствата.


 

Училище, предоставящо качествено образование