Подготвителна група

Основно училище „Даскал Димитри“ обявява за учебната 2019/ 2020 година прием на на деца и ученици, както следва:

Подготвителна група: една група с 22 деца;

Іа клас22 ученици;

Іб клас22 ученици;

V клас26 ученици.

Екипът на училището очаква всички онези деца и ученици, които се стремят към призовите места в различните олимпиади, състезания, конкурси и национално външно оценяване, но и са готови да покажат и развият своите таланти и заложби в света на изкуствата.


Заповеди на директора за прием:

  1. Заповед №677/ 30.03.2018 г. за определяне на реда за изпълнение на училищния план-прием:

2. Заповед №640/ 23.03.2018 г. за утвърждаване на училищния план-прием:

 


Протокол на обществения съвет за избор на учебници:

Училище, предоставящо качествено образование