Прием

Основно училище „Даскал Димитри“ обявява за учебната 2019/ 2020 година прием на на деца и ученици, както следва:

Подготвителна група: една група с 22 деца;

Іа клас22 ученици със следните избираеми учебни часове: български език и литература; музика и програмиране за деца;

Іб клас22 ученици със следните избираеми учебни часове: български език и литература (1 учебен час); изобразително изкуство (2 учебни часа);

V класследните избираеми учебни часове: български език и литература, математика, музика, изобразително изкуство, програмиране за деца; образователна роботика

Училище, предоставящо качествено образование