Администрация

ДИРЕКТОР

СВЕТЛА АНТОВА

0879 168 637

РАБОТНО ВРЕМЕ

от 9,00 до 17,30 часа

Заповед № УД- 453/ 26.06.2017 г.


ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР УД

ГАЛЯ ТОНЕВА – 0882 88 51 55


ПСИХОЛОГ

Милена Спасова –


ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

РУМЯНА ГРИГОРОВА-ПАВЛОВА – 0884686858


ЗАВЕЖДАЩ АС

СОФИЯ ВУКОВА – 0879168642


МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

ДАНИЕЛА ИЛИЕВА – 0882910978

Училище, предоставящо качествено образование