Администрация

ДИРЕКТОР

РУМЯНА ЗДРАВКОВА

0882 88 52 05

РАБОТНО ВРЕМЕ

от 9,00 до 17,30 часа


ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРИ ПО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

ГАЛЯ ТОНЕВА – 0883 44 10 44

АНТОАНЕТА АПОСТОЛОВА – 078/ 53 34 82


КАНЦЕЛАРИЯ

078/ 55 06 56


ЗАВЕЖДАЩ АС

СОФИЯ ВУКОВА – 0879168642


МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

ДАНИЕЛА ИЛИЕВА – 0882910978

Училище, предоставящо качествено образование