Архив профил на купувача

ОБЯВЛЕНИЕ


ОБЯВЛЕНИЕ

Заповед за „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Документи за участие:

Декларация чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП

Договор – проект

Приложение № 9а_1

Техническа спецификация

Указания

Информация за публикувана обява:

aoп

 

 

Училище, предоставящо качествено образование