История

През 60-те години на ХІХ век в гр.Кюстендил има едно мъжко, едно девическо училище и две взаимоспомагателни /първокласни/ училища, едното от които е  в махалата „Стамбол капия”, наричано „Долномахленското училище”. Когато през 1868 г. в града идва Тодор Пеев за главен учител, един от първите му помощници става местният и уважаван учител Димитър Стоянов, известен в града и каазата му под името „даскал Димитрия”. Благодарение на упорит труд и самообразование на 18 годишна възраст той става един от най-известните учители за времето си, виден просветен и църковен деятел.

През 1865 год. под негово ръководство в долната махала „Стамбол капия”се изгражда училищна сграда и се полагат основи на черква, която е открита по-късно. За времето си то е добре уредено, поради което се посещава не само от деца от махалата, но и от деца от други махали на града и села. Даскал Димитри развива и активна обществено-революционна дейност. На основаното през 1869 г. читалище „Братство” той става председател, като по-късно оглавява и създадения революционен комитет в града /1872 г./. През 1874 год. туберкулоза покосява живота на учителя, уважаван от всички родолюбиви хора от града и околията.

По време на размирните 1876-1878 год. учебните занятия в училището не се провеждат редовно. Независимо, че в края на януари 1878 г. е освободен Кюстендил, учебните занятия се откриват през есента, след като са уредени първите местни власти.

Признателни граждани в края на ХІХ в., след  изграждането на новата масивна сграда за училище  в махалата „Стамбол капия”, в която е живял и учителствал даскал Димитри, я именуват на негово име.

По време на участието на България в Първата световна война /1915-1918 г./ временно учебните занятия са преустановени, а помещенията на училището до Х.1918г. са заети от Главната квартира на действащата в района армия.

Както в другите училища в града, така и в първоначално училище „Д.Димитри” след 1919 г. има учителски и ученически библиотеки от по няколкостотин учебни и литературни книги. През 1920 г. в училището е основана „Кюстендилска детска музикална китка”.

Директорът на училището Ст. Димитров през учебната 1922-1923 г. е избран за представител на градските училища в Учебния съвет към Министерството на народното просвещение. От 1928 г. години наред училището е домакин на околийски и градски учителски конференции.

През ІХ.1929 год. Началното училище се слива с Втора смесена прогимназия. През 1930 г. ученици представят оперетата „Деца и птички” в училище, а през пролетта на 1936 г. за първи път  цялото училище празнува 1-ви май на летовище „Осогово”.

В началото на 1938 г. тържествено се чества 60-та годишнина от освобождаването на града от османско робство и 25 г. от Булаирската епопея. През пролетта на 1940 г. училището получава фанфарна музика с диригент Г. Винаров.

В навечерието на ІІ-та световна война през Х.1940 г. долният етаж е  иззет от властите за военен склад на зърнени храни, а през пролетта на 1941 г. учебните занятия са прекратени и училището е реквизирано за германска болница.

През ІІ.1942 г. училището е обявено за Средищно, а Матей Георгиев е избран за средищен директор /1942-1952 г./.

През юни 1943 г. е образувано музикално дружество, а от началото на 1944 г. учебните занятия са прекратени поради настъпилите събития. Възстановяват се в края на годината след идването на новата власт.

С учебната 1962-1963 г. в началния курс се обособява самостоятелно начално училище „Хр. Ботев”, което се настанява в предишната сграда на ул. „Д. Димитри”. От І.1963 г. училището се премества в новата сграда на бул. „Княз Дондуков”. Разкрива се осми клас. Броят на учениците в самостоятелната прогимназия е 756.

С новата учебна 1974-1975 година училището си има и нов директор – Иван Тодоров. Направено е знаме на училището с образа на даскал Димитри от едната страна, а от другата- надпис „Труд и учение, учение и труд”.

През есента на 1980 г. начален курс и прогимназия „Д.Димитри” се обединяват. Броят на учениците в началото на учебната 1981/82 г.е 1365.Есента на 1982 г. училището е преобразувано в ЕСПУ „Д.Димитри”. Създава се паралелка със засилено изучаване на изобразително изкуство. С откриването на новата учебна година през 1984  училището е обявено за базово по новото учебно съдържание.

С новата учебна 1987-1988 година към училището се развива УПК. През следващата 1989 г. се отделя VІІ основно училище. Тържествено се чества през 1990 г. 125 г. от създаването на училището. Издаден е Алманах на ОУ „Д.Димитри”. През 1992 год. е закрито ЕСПУ и училището остава основно.

Училището днес

ОУ „Даскал Димитри“  създава нагласа за придобиване на знания и умения, необходими на децата и младите хора да учат цял живот, да се трудят и да проявяват високо гражданско съзнание; създава гаранция за качествено и съвременно обучение, успешно съчетаващо традиции и новаторство, за стимулиране развитието, творческите заложби и потенциала на всеки ученик, като знаещ, търсещ и мотивиран за себереализация и изява.

В училище “Даскал Димитри”преподават 29 висококвалифицирани учители – 18 притежават степен за професионална  квалификация. С цел подобряване на качеството на учебно –възпитателния процес са сформирани девет полуинтернатни групи- шест в начален етап и три в прогимназиален етап. Учениците са записани в ПИГ по заявления от родителите/настойниците и са обхванати 210  ученици от I до VII клас.

Педагогическият колектив има ясна визия за това какво място искаме да заемем в образователната система на града ни. Залагаме на ключови компетентности: родно и чуждоезиково обучение, компютърна подготовка, работа с талантливи деца.През цялата учебна година в училището се организира  богат културен живот, наситен с конкурси, състезания, изложби и концерти, посветени на различни християнски и национални празници.


Прочетете книгата, издадена по случай 145-годишнината на училището. Тя ще Ви даде най- пълна информация за миналото на ОУ „Даскал Димитри“- училище с традиции, но и с иновации в областта на образованието.


Facebook

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Училище, предоставящо качествено образование