Профил на купувача

Информация за публикувана обява:


Документи за участие:

1. Проект на договор
2. Образци
3. Приложение №9а
4. Техническа спецификация
5. Указания

Училище, предоставящо качествено образование