Профил на купувача

℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘
Нова дата за публичен търг
℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘
Договори по чл.20, ал.1 от АОП  за транспорта:
Заповед по чл.20, ал.1 от АОП по схема „Ученическо мляко“ и схема „Ученически плод“:

Информация за публикувана обява:


Документи за участие:

1. Проект на договор
2. Образци
3. Приложение №9а
4. Техническа спецификация
5. Указания

Училище, предоставящо качествено образование