Обществени услуги

  1. Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование


2. Приемане и преместване на ученик:


3. Служебна бележка за проверка на способностите:


4. Признаване на документи от чужбина:


5. Издаване на дубликати:


 

Училище, предоставящо качествено образование