Държавна нормативна уредба

Училище, предоставящо качествено образование