Представителни уроци

Математическа приказка – урок по приемственост в ІV и V клас

Презентацията: Matem_prikazka


Дифузия – урок за нови знания в V клас

Линк към презентацията: https://prezi.com/dashboard/

Училище, предоставящо качествено образование