2018

Изпълнение на бюджета – месец Март 2019 г


Изпълнение на бюджета – месец Декември 2018 г


Изпълнение на бюджета – месец Септември 2018 г


Изпълнение на бюджета – месец Юни 2018 г


Изпълнение на бюджета – месец март 2018 година:

Училище, предоставящо качествено образование